Loading...

Naši pacijenti

Marsida Kuka

Marsida Kuka

Funkcionalno-rehabilitacijska protetska i estetska obnova


Galerija
Valentino Francesco

Valentino Francesco

Funkcionalno-rehabilitacijska protetska i estetska obnova


Galerija
Ezio Faraguna

Ezio Faraguna

Funkcionalna protetska i estetska rehabilitacija obje čeljusti


Galerija
Marino Salvatore

Marino Salvatore

Funkcionalna protetska i estetska rehabilitacija cijele gornje čeljusti te inciziva (prednjih) zubi donje čeljusti


Galerija
Dario Mambretti

Dario Mambretti

Funkcionalno-rehabilitacijska protetska i estetska obnova


Galerija
Lucia Bolzonella

Lucia Bolzonella

Funkcionalno rehabilitacijska protetska i estetska obnova


Galerija
Franca Guerra

Franca Guerra

Parcijalna funkcionalno-estetska protetska rehabilitacija gornje čeljusti


Galerija
Patrizia Olivotto

Patrizia Olivotto

Stari rad u gornjoj čeljusti zamijenjen je u potpunosti cirkon keramičkim krunama.


Galerija
Andrijana Dujić Dovođa

Andrijana Dujić Dovođa

Potpuna funkcionalno-estetska protetska rehabilitacija gornje čeljusti


Galerija
Marinko Vukman

Marinko Vukman

Potpuna funkcionalno-estetska protetska rehabilitacija gornje čelju


Galerija
Monia Fabbri

Monia Fabbri

Potpuna funkcionalno-estetska protetska rehabilitacija gornje čeljusti


Galerija
Marina Manzalini

Marina Manzalini

Funkcionalna protetska i estetska rehabilitacija gornje čeljusti


Galerija
Krešimir Kisiček

Krešimir Kisiček

Funkcionalna protetska i estetska rehabilitacija gornje i donje čeljusti


Galerija
Lucija Ćabov Ercegović

Lucija Ćabov Ercegović


Galerija
Ciro Fabbroncini

Ciro Fabbroncini


Galerija
Arijana Misaljević

Arijana Misaljević


Galerija
Alessandro Usai

Alessandro Usai

Estetska rehabilitacija gornje fronte


Galerija
Katarina Bonetić

Katarina Bonetić


Galerija
Lombardo Carmelo

Lombardo Carmelo


Galerija
Yevhenia Charkovska

Yevhenia Charkovska


Galerija